Textes bibliques du jour

Pour lire les textes de la Parole du jour  selon le rite latin et avoir un petit commentaire cliquez ici

 

Annonces actuelles

Liens externes

Beaucoup de sites bibliques, sur Israël...sont très intéressants. Ici vous trouverez une liste qui s'allongera au fur et à mesure. Voir la liste.

Glânures...

Prière de St Ignace

 « Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux,
à vous servir comme vous le méritez,
à donner sans compter,
à combattre sans souci des blessures,
à travailler sans chercher le repos,
à nous dépenser sans attendre d’autre récompense
que celle de savoir que nous faisons votre Sainte volonté. »

Si voulez lire plus cliquez ICI

pozvání

„Znovu oživ oheň Božího daru, kterého se Ti dostalo vzkládáním mých rukou.“ (2 Tim, 1, 6)

50. výročí  slavené v Jerulémě od 23. do 31. ledna 2021

Radujme se, vzdávejme díky a otevřeme se milostem, které dnes Ženich touží vylévat na svou církev.

 

Jeruzalém, 15. října 2019

Zasvěceným pannám všech národů a jejich biskupům,

31. května 2020 oslaví v Římě Ordo Virginum 50. výročí vyhlášení obnovení ritu zasvěcení panen. Na vlně této radosti jsou zasvěcené panny a biskupové zváni, aby „vstoupili do Jeruzaléma“ (Ž 122) a prožili duchovní cvičení spojené s poutí na poděkování za padesát let, kdy je na vzestupu tato nová i starobylá skutečnost církve. Tématem pouti bude Tajemství Smlouvy: od Stanu setkávání (Exodus) po Nebeský Jeruzalém (Kniha zjevení).

Denně: se budeme modlit na výsadních místech[1], abychom přijali to, co si přeje Srdce nebeského Ženicha pro Církev dnešních dnů a abychom se nechali oslovit a obnovit ve svém povolání.

               Místo: po nějakém čase stráveném na poušti, setrváme v Jeruzalémě

               Během duchovních cvičení bude věnováno výsadní místo liturgii a Božímu slovu, bude čas pro vyučování, samotu, ale také čas k oslavě.

 

Inspiraci k tomuto projektu přijalo v modlitbě pět francouzských zasvěcených panen.  Je zamýšlen jako pokračování mezinárodních setkávání zasvěcených panen, která organizovala Renée de Tryon- Montalembert, jež velmi přispěla k obnově Ordo Virginum. Tuto aktivitu plně podporuje Mgr. Pierrbattista Pizzaballa – apoštolský správce diecéze Jeruzalém, jak můžete číst v přiloženém dopise.

                Společně se radujme! Doufáme ve vaše nadšení a pomoc při uskutečňování tohoto záměru. Prosím, šiřte tuto zprávu tak rychle a doširoka, jak jen můžete. Očekáváme účast pěti set lidí.

Sestersky  Vás zdraví Jubilate tým[2]:

Agnès Staes (ov Arras), Edith-Marie Dubrulle (ov Paris), Agnès de l’Eprevier (ov Autun), Christel Koehler (ov Paris), Geneviève Lecoq (ov Lyon)

 

Dvě možnosti, jak prožít tento čas: Buď přímo s námi v Izraeli, anebo doma, ve společenství modlitby nad brožurkou poutníka.

              Organizace materiální přímo na místě: Obrat-Tours d’Israël

              Přihlášky a podrobný program: www.voir-entendre-decouvrir.org

              Čas přihlašování: od 1. listopadu 2019 do 15. srpna 2020

 

[1] Následně budeme schopni nabídnout pro malé skupinky dodatečné pouti na místa, která náš společný  program nezahrnuje

[2]Contact in Jerusalem : Agnès Staes - 1 Caspi St, Appt. 3 - 93554 Jerusalem – Israel

e-mail: 2021jubilate@gmail.com